home Inne Działka z budynkiem do rozbiórki

Działka z budynkiem do rozbiórki

Zastanawiamy się nad zakupem bardzo atrakcyjnej działki. Jej mankamentem jest jednak stary, nie nadający się do użytku budynek, który będzie trzeba wyburzyć. Czy warto angażować się w takie budownictwo?

Jak wyglądają formalności?

Zgodnie z przepisami rozbiórki można dokonać w niektórych przypadkach określonych w Ustawie Prawo Budowlane na podstawie zgłoszenia. Przed planowaną rozbiórką należy w Starostwie złożyć odpowiedni formularz wraz z informacją o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Urząd w ciągu 14 dni musi rozpatrzyć nasz wniosek i jeśli w tym czasie nie wyrazi sprzeciwu, można przystąpić do prac.
W innych przypadkach, nadal potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę (wyburzenie). W takim przypadku trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę wraz z innymi dokumentami (trzeba dołączyć: zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, może być także wymagany projekt rozbiórki obiektu). Urząd na wydanie pozwolenia na rozbiórkę ma 65 dni.

Furtka dla urzędów

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku nawet w przypadku, kiedy zgodnie z literą prawa wystarczy zgłoszenie.
Wprawdzie przepisy określają okoliczności, w jakich urząd może wymagać uzyskania pozwolenia zamiast zgłoszenia, są one jednak dość ogólnie sformułowane,dlatego lepiej dowiedzmy się dokładnie, jak wygląda sytuacja w danym Starostwie.

Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wyburzenia – w obiekcie bezwzględnie należy odłączyć wszelkie media, które ewentualnie w dalszym ciągu tam funkcjonują. Budynki jedno lub dwukondygnacyjne wyburza się poprzez ich podkopanie przy użyciu koparki hydraulicznej a duże budynki przemysłowe, wysokie kominy fabryczne itp. burzy się najczęściej poprzez użycie materiałów wybuchowych.